Historia Polski

{ Dzieje Polski na przestrzeni wieków }

recherche

To content | To menu | To search

Pierwsi władcy Polski

zamek_krolewski.jpgHistoria Polski to niezwykle szeroko rozpięty w czasie bieg wydarzeń, które doprowadziły do ukształtowania się państwa polskiego w obecnej formie. Historia naszego kraju sięga dawnych wieków, kiedy to na terenach objętych dwiema rzekami osiedlili się pierwsi ludzie, jacy nie tylko zapoczątkowali istnienie państwa polskiego, ale również nadali mu nazwę. Pierwszymi władcami Polski, o których głośno w historii byli między innymi: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Odnowiciel czy też Bolesław Krzywousty. To właśnie wymienieni królowie na stałe zapisali się w historii państwa polskiego, jako pierwsi władcy, którzy nie tylko zapoczątkowali istnienie państwa, ale również znacznie poszerzyli jego granice.

Najsłynniejsze wojny, w których brała udział Polska

pomnik_zygmunta.jpgObecna sytuacja i aspekt geograficzny wielu krajów to efekty wojen, jakie wstrząsały światem na przestrzeni wieków. Jednym z najbardziej krwawych wątków, w których udział miała Polska była II wojna światowa, która nie tylko sprawiła, iż pojawił się konflikt zbrojny w nowym wymiarze, ale również sposoby eliminowania przeciwnika stały się bardziej brutalne i miały wymiar masowy. Jednakże nie tylko II wojna światowa odbiła się szerokim echem nie tylko w historii świata, ale również historii Polski. Również I wojna światowa zapoczątkowała szereg przemian, które pozwoliły Polsce uzyskać niepodległość w 1918 roku. Klęskę w I wojnie światowej poniosły państwa, które były odpowiedzialne na rozbiory Polski.

Powstanie państwa polskiego

Dzieje każdego kraju to ważny element nie tylko historii, ale również tożsamości narodowej. Polska - w przeciwieństwie do wielu innych krajów w Europie – powstała na przestrzeni VII i VIII wieku. Założycielem państwa było plemię, jakie osiedliło się na terytoriach położonych między rzekami Bug i Odra. Nazwa państwa wywodzi się od nazwy wspomnianego plemienia – Polan. Jednakże ciekawostką jest, iż nazwa Polska pojawiła się oficjalnie dopiero w XI wieku. Najważniejszym wydarzeniem w dziejach nowo powstałego państwa było przyjęcie chrztu przez Mieszka I, a miał on miejsce w roku 966. Dodatkowymi aspektami, jakie często znajdują się w historii było prowadzenie wojen, jakie miały na celu poszerzenie granic państwa polskiego. Najsłynniejszą dynastią, która rządziła państwem polskim byli Piastowie.

Współczesna historia Polski

Polska to kraj, jakie posiada nie tylko bogatą historię związaną z poprzednimi wiekami, ale również obejmującą historię najnowszą. Współczesna historia Polski to nie tylko ważne wydarzenia społeczne, ale też przemiany, jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Najważniejszym wydarzeniem historii współczesnej Polski jest na pewno zmiana ustroju. Od roku 1989 Polska stała się krajem, który wkroczył na drogę demokratyczną, po upadku ustroju komunistycznego. Kolejne lata przyniosły nie tylko rozwój aspektów demokratycznych, ale coraz większą integrację z Europą Zachodnią, czego najlepszym przykładem było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dzięki temu wydarzeniu Polska zyskała fundusze na modernizację i rozwój, które były potrzebne po wielu latach stagnacji.